• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    5
    5

ადგილი ინფორმაცია

Delicious (fast) cuisine and a variety of salads (burgers, side dishes)

დრო

საშუალო დრო: 2

ფასი

ფასი 2.5

Services

  • საკრედიტო ბარათები


  • ბრანჩი


  • გარეთ დასაჯდომი ადგილები