• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    5
    5

ადგილი ინფორმაცია

a historical palaces located in Riyadh, and represents one of the most important elements of the King Abdul Aziz Historical Center from a historical perspective.

დრო

საშუალო დრო: 2

ფასი

ფასი 2.5