• Antas ng pagkapalakaibigan ng mga tauhan

    7
    7

Imprmasyon ng lugar

It has been created to serve the history‚ geography and literature and heritage of the Kingdom of Saudi Arabia and its Arab and Muslim countries in general.

Oras

Karaniwang oras 2
Bukas: 7:30 AM
Sirado: 2 PM

Services

  • Auto park


  • Street parking


  • Toilet